Osebni karton

Izpišejo se podatki plač zaposlenih v izbranem obračunskem letu. Podatki se izpisujejo v stolpcih, po trije meseci vzporedno. Število listov za zaposlenega je odvisno od števila različnih izplačil po mesecih. V nastavitvah izpisa določimo:

Leto – vpišemo ali izberemo leto, za katero želimo izpisati Osebni karton. Program predlaga izpis za tekoče leto.

Šifra zaposlenega od-do – izpis lahko omejimo na posameznika ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+dol) in jo poiščemo ter označimo.

Opis liste – se izpiše v glavi liste.

Natisni