Zagon programa

Ob zagonu programa Dvostavno knjigovodstvo se odpre glavno programsko okno z menijem.

Le-to je izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh delih programa. Posamezna obdelava se aktivira s klikom na levi miškin gumb ali s tipkovnico  tako, da se pridrži tipka Alt ter hkrati pritisne tipka s podčrtano črko iz opisa obdelave. Pod posamezno obdelavo se prikažejo podobdelave, ki sodijo v izbrani meni. Želena obdelava se aktivira s klikom ali s pritiskom na tipko Enter ali z vnosom črke, ki je podčrtana v imenu podobdelave.

Natisni