Dodano polje Opomba na Plačevanju

Z verzijo iCentra 2018.08.000 smo v modulu Spremljanje plačil računov v meniju Računi in plačila dopolnili funkcionalnost Plačevanje.

Dodano polje Opomba na Plačevanju

Natisni