Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

Knjiga prejetih računov

  • Zavihek Knjiženje - urejen ročen vnos knjižbe tako, da se vnos prične pri kontu in ne pri manjkajoči analitiki
  • Masovno pošiljanje v Plačilni promet - upošteva se spremenjen transakcijski račun na prejetem računu

Natisni