Verzija 2021.02.002 z dne 01.02.2021

 

Urejen pregled računov iz OST, da se prikazujejo podatki tako kot so bili v obračunu.

Natisni