Vrste prometa

Šifrant Vrste prometa je preglednica, ki prikazuje seznam vrst prometa, ki se uporabljajo. Posamezen tip prometa (prejem/prenos/izdaja) ima lahko več vrst prometa, kar omogoča ločeno številčenje in pregled različnih prometov znotraj tega tipa prometa. Vrsta prometa opredeljuje tip skladišča za knjiženje.

Natisni