Pošiljanje obvestil za letni dopust po e-pošti

Od verzije iCentra 2020_01_001 dalje, lahko iz Kadrovske evidence (KE) pošiljate obvestila o letnem dopustu zaposlenim po elektronski pošti.

Obvestila o letnem dopustu se pošiljajo z uporabo spletne storitve ePoštar. Vsi tisti, kateri uporabljate prevzem e-bolniških listov (eBol) v iCenter, pošiljanje obračunskih listov iz Drugih osebnih prejemkov (DOP) imate spletno storitev ePoštar aktivirano, potrebno je le preveriti ali je storitev povezana tudi na pošiljanje obračunskih listov iz programa obračuna plač (OPZ).

Pošiljanje obvestil za letni dopust  po e-pošti

Natisni