Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Evidenčna kartica artikla« z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifra, naziv (1 in 2) in merska enota artikla.

V prvi vrstici preglednice za artikel se prikazuje začetno stanje – izpolnjena so samo polja: »Dokument«, »Zaloga« in »Nabavna cena«.

Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev »Nabava« in »Poraba«. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbranemu artiklu iz prvega nivoja ter začetno stanje, če je različno od nič.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni