Preglednica Programi

Meni je aktiven samo v primeru kode programa za vrtec. Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.

Šifrant Programi hrani seznam vseh programov. Prikažemo ga v oknu Programi, ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti in nastavitve izberemo podmeni Programi. Preglednica je razvrščena po šifri programa naraščajoče.

Natisni