Tiskanje prijave na šolsko prehrano

Po kliku na Prijava na šolsko prehrano se odpre spodaj prikazano okno:

·      Enota – izberete enoto v primeru, da želimo tiskati prijavnice samo za eno enoto, npr. za eno podružnico.

·      Od do šifre skupine – omejitev od do šifra skupine uporabite, če želite tiskati izpis za eno ali več izbranih skupin.

·      Od do šifre učenca oz. dijaka - omejitev od do šifra učenca oz. dijaka uporabite, če želite izpisati prijavnico samo za enega učenca oz. dijaka ali za več zaporednih izbranih učencev oz. dijakov. Sicer pustite polji prazni.

·      Skupina na prijavi – polje izpolnite samo v primeru, da ste na omejitvi od do šifra skupine izbrali samo eno skupino, npr. 0002-1B in želite, da se za učence oz. dijake na prijavnici izpiše 2B (razred, ki ga bodo obiskovali v naslednjem šolskem letu 2010/11). V primeru, da izpisujete prijavnico za več različnih skupin/razredov, potem pustite to polje prazno. Starši bodo na prijavnici podatek izpolnili ročno.

·      Opis liste – če želite, da se vam polni izobraževalni program na prijavnici, potem ga tu vpišite, npr. GIMNAZIJA.

 

OPOZORILO: Na prijavnici se izpisuje tudi šolsko leto, za katero pripravljate prijavnice. V tem trenutku je to šolsko leto 2010/2011. Če vam program nič ne predlaga oz. vam predlaga napačno leto, popravite podatek v Nastavitve programa à zavihek Povezave à polje Začetek šolanja = 01.09.2010 in Konec šolanja = 31.08.2011.

Primer za OŠ:

Natisni