Verzija 2017.11.000 z dne 8.9.2017

Šifranti

  • Otroci/Dijaki... - Tiskaj - Dopis z UPN: urejena oba SAOP vzorca dopisa

Evidentiranje obrokov: sprememba narejena v primeru, da uporabljate evidenco obrokov z vodenjem sprememb

  • Neposreden vnos - izbira enega otoka/dijaka... - v preglednici prijavljate otroka/dijaka... na novo storitev in v trenutku, ko dodate kljukico v koloni Oznaka, se za vse vidne dneve v preglednici naredi prijava, pri čemer se upošteva meni otroka oz. osnovni meni obroka iz nastavitev programa. 

Natisni