Zavihek Domovi

·      Soba – vpišemo številko sobe, v kateri biva dijak oziroma študent. V primeru, da imate kodo programa za spremljanje zasedenosti doma, potem se na tem mestu soba izbira iz šifranta sob. Glej navodila v šifrantu Sobe.

·      Šola – vpišemo šolo, katero obiskuje dijak oziroma študent.

·      Status – izberemo status, ki pripada posamezniku.

·      Panoga ali zvrst - izberemo panogo ali zvrst, ki pripada posamezniku. Polje je aktivno samo, če uporabljate dodatno kodo za evidenco šolanja.

·      Razred - vpišemo razred, katerega obiskuje dijak oziroma študent.

·      Matični list, Osebna izkaznica, Knjiga gostov, Knjiga tujcev

·      Kraj rojstva, Država rojstva, Državljanstvo – program predlaga kraj iz naslova otroka, ki pa ga lahko popravimo.

 

·      Datum vpisa - vtipkamo datum vpisa oziroma ga poiščemo s pomočjo koledarčka.

·      Datum izpisa - vtipkamo datum izpisa oziroma ga poiščemo s pomočjo koledarčka. Otroka ni potrebno brisati iz šifranta otrok, ampak vnesemo Datum izpisa.

 

Opozorilo glede datuma izpisa!

Pri pripravi obračuna se upošteva Datum izpisa iz podatkov o otroku na zavihku Domovi. Če je datum izpisa vnesen in je manjši od datuma opravljene storitve pri obračunu, tega otroka priprava obračuna ne upošteva. To velja samo v primeru, da pripravimo obračun brez nobenih omejitev (na primer, če izločimo kakšnega otroka ali kakšno skupino iz priprave, potem program Datuma izpisa ne bo upošteval).

Če pripravljamo obračun z omejitvami (na primer samo za eno enoto), je bolje, da si odpremo enoto in skupino Izpisani, v katero bomo selili otroke, ki se bodo izpisali.

 

·      Datum prijave, Datum odjave – vnesemo datum prijave oziroma odjave v dom.

·      Opomba – vpišemo zabeležke vezane na otroka: npr. alergije, otroške bolezni, domačo telefonsko številko…

 

Ko končamo, kliknemo na gumb Potrdi, da se podatki shranijo v šifrant. Podobno vnesemo še podatke o drugih strankah - učencih. Če si medtem premislimo in učenca ne želimo shraniti, kliknemo na gumb Opusti (Alt+O).

 

·      Slika – na tem mestu lahko dodamo sliko posameznika. Slika se prikazuje na kuhinjskem pultu in na izpisu Osebni list.

Natisni