Zavihek "Ser.knj.DN"

Nastavitve na zavihku »Ser.knj.DN« so namenjene nastavitvi avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov.

  • Knjiga DN od do – vnos razpona šifre knjig delovnih nalogov za katere se bo avtomatizirano serijsko knjiženje delovnih nalogov izvajalo (posamezne knjige izven razpona od-do lahko tudi »izberemo iz preglednice«).
  • Leto DN od-do (Število let) – določitev razpona letnic delovnih nalogov za katere se bo izvajalo knjiženje.
  • Prejemniki obvestil – vpis elektronskih naslovov prejemnikov obvestil avtomatiziranega knjiženja (elektronske naslove med seboj ločimo z znakom »;«)
  • Mapa za arhiv – vpis mape v kateri se bodo v namen arhiva hranili dokumenti kreirani ob avtomatiziranem knjiženju.

 

Za izvedbo avtomatiziranega serijskega knjiženja delovnih nalogov morate imeti aktivirano storitev »SAOP razporejevalec« ter na tej storitvi nameščeno opravilo za izvajanje serijskega knjiženja. Aktivacijo storitve ter namestitev opravile izvede SAOP podpora na podlagi vašega zahtevka podanega skozi »portal moj SAOP«!

Natisni