JN – vnos naročilnice Evidenčni postopek, povezava naročilnice z računom ter analiza

Naročilnice vnašamo v Knjigi prejetih računov na zavihku Javna naročila in drugo.

JN – vnos naročilnice Evidenčni postopek, povezava naročilnice z računom ter analiza

Natisni