Osveževanje lastnih cen materiala

Pripomoček je namenjen osveževanju lastnih (dejanskih) cen izdanega materiala na izbranih delovnih nalogih. Lastna cena (vrednost) materiala se na delovnem nalogu zapiše ob vnosu materiala na delovni nalog. Ker se lahko iz različnih razlogov ta cena kasneje v materialnem skladiščnem poslovanju spremeni, jo ta pripomoček ponovno ponastavi na takšno, kakršna je cena izdanega materiala na izdajnici materiala v materialnem skladiščnem poslovanju.

Po izbiri pripomočka se odpre naslednje okno:

·      Leto –  vnesemo leto delovnih nalogov za katere želimo osvežiti cene.

·      Knjiga DN  –  vnesemo knjigo delovnih nalogov za katere želimo osvežiti cene.

·      Številka od do –  vnesemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogov za katere želimo osvežiti cene.

·      Datum DN od do – vnesemo datumski razpon delovnih nalogov za katere želimo osvežiti cene.

·      Datum zaključka DN od do – vnesemo datumski razpon zaključka delovnih nalogov za katere želimo osvežiti cene.

·      Datum komercialnega zaključka DN od do – vnesemo datumski razpon komercialnega zaključka delovnih nalogov za katere želimo osvežiti cene.

 

Osveževanje izvedemo preko gumba »Potrdi«. Po izvedenem osveževanju nas program o tem obvesti z ustreznim obvestilom.

Natisni