Navodilo za pripravo obračuna za razvojne oddelke

Na podlagi okrožnice MIZŠ: Zagotavljanje sredstev vrtcem za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev, smo pripravili navodila.

Navodila

Natisni