Verzija 2018.04.000

Zapis v PP - Pri zapisu iz Prejetih računov v Plačilni promet se predlaga konto obveznosti iz zavihka knjiženje. V primeru, da konto zahteva vnos analitik se na plačilni nalog predlagajo analitike iz prejetega računa.

Natisni