Verzija 2020.05.001 z dne 10.4.2020

  • Urejen izračun dnevnic v tujini za javni sektor v skladu z veljavno zakonodajo.

Natisni