Dodajanje novih dodatnih lastnosti artiklov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Dodatna lastnost artikla, kamor vpišemo podatke o odvisnih stroških.

Ime – vpišemo ime dodatne lastnosti

Vrsta – izberemo vrsto vrednosti za dodatno lastnost artikla. Vrsta je lahko besedilo, število, datum ali da/ne

Opomba – vpišemo opombo dodatne lastnosti.

Natisni