Verzija 2019.02.001 z dne 25.01.2019

Odpravljena pomanjkljivost pri zaokoroževanju sorazmernega dela dopusta

Natisni