Kontrola registra osnovnih sredstev

V eni izmed preteklih verzij je prišlo do napake pri knjiženju inventure, zato vas prosimo, da preverite vaše podatke in v kolikor zaznate spodaj omenjene primere oddate zahtevek za pomoč, da skupaj uredimo register pred zaključnim knjiženjem v glavno knjigo. V kolikor inventure še niste knjižili prosimo, da najprej namestite zadnjo verzijo in šele nato knjižite inventuro.

Kontrola registra osnovnih sredstev

Natisni