Dodajanje novih vrstic

 • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice.
 • Odpre se novo okno z oznako leta za katero pripravljamo naročilo, številke naročila in številko vrstice.

 • Okno za vnos vrstic je sestavljeno iz dveh zavihkov. Prvi zavihek je Splošno in vsebuje naslednje podatke:

Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel.

Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice naročila. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta.

Skladišče – vnesemo šifro skladišča, če pa je v nastavitvah izbrano, da se naročilo knjiži v odpremo in naprej se potem tudi predlaga iz glave.

Vrsta prometa za knjiženje iz skladišča – vnesemo šifro vrste prometa za knjiženje v MSP.

Konsignacijsko skladišče – vnesemo šifro konsignacijskega skladišča. Izbira je možna, če je izbrano Konsignacija v glavi naročila.

Serija – če ima artikel vodenje zalog po serijah, se lahko tukaj vnese serija. Ni pa obvezen podatek.

Trošarinsko skladišče – Označimo ali ima stranka Trošarinsko skladišče. Pri novem dokumentu se oznaka predlaga iz šifranta stranke  prejemnika. Glede na nastavitev se trošarina obračuna ali ne. Nastavitev se iz glave dokumenta predlaga na vrstice dokumenta, kjer lahko podatek za posamezno vrstico spremenimo.

Zaloga – izpiše se informativen podatek, kakšna je zaloga izbranega artikla.

Zaloga v CS – izpiše se informativen podatek o zalogi v Carinskem skladišču. Ta podatek je viden, če je vzpostavljena povezava med NDK in CS.

Zaloga po prevzemih – tu se prikaže zaloga, ko so odštete vse odpreme, ki so pripravljene in niso bile še knjižene v MSP.

Naročena količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1.

Odpremna količina – podatek je možno vnašati, če imamo to omogočeno v nastavitvah programa. Vpišemo količino (do tri decimalna mesta) ki jo želimo delno odpremljati. Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1.

Rezervacija – podatek je možno vnašati, če imamo to omogočeno v nastavitvah programa. Če je izbrano pomeni, da se za to postavko upošteva rezervirana količina.

Rezervirana količina – podatek je možno vnašati če se odkljuka pred tem Rezervacija. Prepiše se naročena količina. Podatek je možno spremeniti.

Datum rezervacije (DO) – tu vpišemo datum do katerega želimo, da se rezervacija upošteva. Po tem datumu bo količina spet na voljo. Če datum ni vpisan pomeni, da rezervacija velja vedno.

Cena – vpišemo ceno za artikel brez DDV v denarni enoti naročila. Pri novi vrstici se  predlaga iz šifranta artiklov. Če za cenovno področje naročila obstaja veljavna cena, se predlaga le-ta, sicer se predlaga iz privzetega cenovnega področja iz nastavitev. Če imamo fokus v tem polju se ob pritisku funkcijske tipke F3 odpre okno za direktni vnos cene v cenik. Če imamo fokus v tem polju se ob pritisku na funkcijsko tipko F9 odpre preglednica podobna tisti iz pregleda »Kartica artikla«. Preko gumba »Izberi« se nam izbrana cena in popusti iz izbrane vrstice prepišejo v obdelovano vrstico.

Enot za ceno - vpišemo število enot za ceno (1, 10, 100, 1000) oziroma jo lahko s klikom na gumb  tudi izberemo. Vnos podatka je obvezen. Pri novem vrstici se predlaga iz cenika ali 1.

Merska enota – vpišemo mersko enoto artikla. Pri novi vrstici se predlaga iz šifranta artiklov.

Popust – vpišemo odstotek popusta. Pri novi vrstici se predlaga iz šifranta Popusti – stranke za naročnika oziroma privzeti popust iz splošnih nastavitev.

Naziv - vpišemo naziv artikla (dva dela). Pri novi vrstici se predlaga naziv artikla v jeziku naročila ali v privzetem jeziku iz nastavitev.

Opis – vpišemo poljuben tekst. Pri novem vrstici se predlaga komercialni opis artikla v jeziku naročila ali v privzetem jeziku iz nastavitev.

Naziv artikla1 in Naziv artikla 2 – iz šifranta se prenesejo nazivi artiklov, glede na izbiro šifre artikla. Ta dva podatka lahko popravljamo.

Opomba – vpišemo poljuben tekst.

 

 • Drugi zavihek so Analitike:

Stroškovno mesto - vpišemo šifro strokovnega mesta oziroma jo poiščemo v šifrantu stroškovnih mest. Na tem mestu lahko stroškovne mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Stroškovno nosilec - vpišemo šifro strokovnega nosilca oziroma jo poiščemo v šifrantu stroškovnih nosilcev. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Delovni nalog – vnos poljubnega teksta z oznako delovnega naloga.

Referent - vpišemo šifro referenta oziroma jo poiščemo v šifrantu referentov. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta analitik. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Prodaja na daljavo, Montaža – po 1.1.2008 bodo stranke, ki bodo prodajale v EU vendar ne v Sloveniji preko interneta oz. bodo izvajale montažo v EU vendar ne v Sloveniji morale povedati še ta dva podatka. Lahko se izbere samo enega izmed njiju ali pa nobenega. Pri prenosu v Fakturiranje se podatki prepisujejo. To kasnej vpliva na pripravo podatkov za DDV, kjer se bo na podlagi teh podatkov pripravilo zapise za knjiženje v DDV. Podatek se predlaga iz glave naročila, če je izbran. Podatek se lahko spremeni.

Opomba – vnos poljubnih opomb.

 

 • Tretji zavihek je »Obračun DDV«.

Obračun DDV - vpišemo oznako za obračun DDV. Pri novi vrstici se predlaga iz glave naročila. Če ima vrstica drugačen obračun DDV, ga lahko na tem mestu tudi spremenimo. S klikom na gumb  imamo možnost izbire oznake iz seznama.

Oznaka I-RAČ – vpišemo oznako knjiženja v knjigo I-RAČ. Pri novi vrstici se predlaga iz glave naročila. Če ima vrstica drugačno oznako I-RAČ, jo lahko na tem mestu tudi spremenimo. S klikom na gumb  imamo možnost izbire oznake iz seznama. Če je obračun DDV=D, sta možni vrednosti Z=davčni zavezanec in K=končni potrošnik. Če je obračun DDV=N, sta možni vrednosti I=izvoz ,D=druge oprostitve, Oproščene dobave ES, Druge dobave ES in Tristranske dobave ES.

Šifra DDV – predlaga jo iz šifranta artiklov.

Odstotek DDV – predlaga se glede na šifro artikla.

 • V spodnjem delu okna se prikažejo podatki o bruto vrednosti, popustu, rabatu in neto vrednosti na nivoju vrstice.
 • Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice.
 • Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.
 • Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.
 • Gumb  - O artiklu (Alt L ali F7)nam odpre okno, kjer so vidni podatki o artiklu: Prodajne cene,…,če je povezava z MSP pa so vidne tudi zaloge.
 • Gumb  zraven šifre artikla (F8) nam pa prikaže zalogo vseh artiklov in nam omogoči, da izbiramo artikle iz zaloge. Gumb je viden, le, če je povezava z MSP. Če pa je zraven povezava še s CS potem sta v tej preglednici vidna še dva podatka, to sta »Zaloga v CS« in »Skupna zaloga«.  Prvi pokaže še ali je zaloga v CS, drugi pa sešteje zalogo v MSP in CS.
 • Gumb  - Kartica artikla (Alt T ali F9) nam odpre okno, kjer so vidni podatki o artiklu: Prodajne cene,…,če je povezava z MSP pa so vidne tudi nabavne cene za naročila za stranko v izbranem letu.  Če je izbran še artikel se prikažejo podatki za točno določen artikel.

Natisni