Otroci

Če izberemo izpis Otroci, se odpre okno Otroci.

·      Izbor – izberemo eno od možnosti: Vse, Enota, Skupina, Otrok. Če smo izbrali Vse, ostanejo ostala polja neaktivna, sicer se aktivira dodatno polje, kjer omejimo izpis glede na izbrani kriterij.

·      Tiskanje podatkov o starših, Tiskanje podatkov o dohodkih (samo pri vrtcih), Tiskanje podatkov o domovih, Tiskanje podatkov o lastnih sredstvih in Tiskanje podatkov o oskrbovancih (samo za kodo O), Tiskanje podatkov o tekočih računih, Tiskanje osebni karton, Tiskanje neaktivnih, Tiskanje opomb – potrditev pomeni, da se ti podatki izpišejo.

·      Opis liste - v polje lahko vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi liste.

Natisni