Izvoz/Uvoz mask prilagodljivega vnosa

Maske prilagodljivega vnosa lahko tudi izvozimo v datoteko oz. uvozimo iz datoteke. To je uporabno, ko želimo že prilagojen vnos podatkov dostaviti na drugo lokacijo ali pa ko pripravimo masko na SAOP in jo želimo prenesti uporabniku.

 

Izvoz naredimo na naslednji način:

1.  V oknu za definicijo prilagojenega vnosa izberemo gumb za izvoz

 

2.  Odpre se nam okno v katerem izberemo mapo in ime datoteke, v katero želimo izvoziti definicijo prilagojenega vnosa

 

3.  Izberemo gumb Shrani in mapa se shrani

 

Izvoz naredimo na naslednji način:

 

1.  V oknu za definicijo prilagojenega vnosa izberemo gumb za uvoz

2.  Odpre se nam okno v katerem izberemo mapo in ime datoteke, ki jo želimo uvoziti

 

3.  Izberemo gumb Odpri in vnosno okno se uvozi iz datoteke

Natisni