Vozila

V šifrant Vozil vnesemo vozila, ki se bodo uporabljala na službenih poteh. Ko v meniju Šifranti OPN kliknemo na Vozila, se odpre preglednica Vozila, ki je prikazana na spodnji sliki.

Vnos novih vozil

Novo vozilo vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov. Odpre se okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

 

V zgornjem delu okna vnesemo splošne podatke o vozilu.

Šifra vozila – vnesemo jo ročno.

Registrska označba - vpišemo registrsko označbo vozila iz prometnega dovoljenja.

Vrsta - vpišemo vrsto vozila iz prometnega dovoljenja.

Znamka - vpišemo znamko vozila iz prometnega dovoljenja.

Tip - vpišemo tip vozila iz prometnega dovoljenja.

 

Spodnji del okna je sestavljen iz treh zavihkov: Osnovni podatki, Registracije vozil in Servisi vozil.

Zavihek osnovni podatki

Vnesemo osnovne podatke o vozilu.

Šifra lastnika – iz šifranta strank izberemo lastnika vozila. Pri vozilih, ki so last zaposlenih se podatek ne izpolnjuje

Uporabnik – iz šifranta zaposlenih izberemo uporabnika vozila. Če pri izdaji potnega naloga izberemo osebni avto, program iz šifranta vozil lahko predlaga vozilo, ki je last potnika.

Povprečna poraba – vnesemo povprečno porabo goriva na 100 kilometrov.

Številka kartice – vnesemo številko kartice za gorivo.

Stranka za kartico - iz šifranta strank izberemo stranko, ki je izdala kartico za gorivo.

Interval km za servis - vnesemo informacijo o tem, na koliko kilometrov naj bi opravili servis vozila.

Opombe – poljubno.

Zavihek registracije vozil

Odpre se spodnja preglednica, v kateri imamo možnost pregledovati vse registracije izbranega vozila.

Vnos nove registracije

Novo registracijo vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov.

 

Datum registracije – vnesemo datum registracije vozila.

Naslednja predvidena registracija – vnesemo datum naslednje predvidene registracije vozila.

Opombe – poljubno.

Zavihek servisi vozil

Odpre se spodnja preglednica, v kateri imamo možnost pregledovati vse opravljene servise izbranega vozila.

Vnos novega servisa vozila

Nov servis vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov.

 

Datum servisa – vnesemo datum zadnjega opravljenega servisa.

Stanje števca ob servisu – vnesemo stanje števca, ko je bilo vozilo na servisu.

Km naslednjega servisa – vnesemo število kilometrov, pri katerih naj bi bilo vozilo poslano na ponoven servis.

Opombe – poljubno.

Tiskanje šifranta vozil

Šifrant vozil lahko tudi izpišemo.

 

Šifra vozila od – do – določimo za katera vozila želimo izpis.

Registracije – iz spustnega seznama izberemo eno izmed možnosti.

Servisi – iz spustnega seznama izberemo eno izmed možnosti.

Tiskam opombe – v kolikor želimo, da se nam bodo izpisale tudi opombe obkljukamo.

Opis liste - vnesemo poljuben tekst, ki se bo izpisal v glavi liste.

Natisni