Verzija 2019.10.001 z dne 02.08.2019

Dvostavno knjigovodstvo

 • Odpravljena je napaka pri uvozu zbirnih izpiskov. 

Kadrovska evidenca

 • Omogočen varnostni sistem v celotnem meniju Obdelave, pregledi in izpisi.

Obračun plač

 • Odpravljena napaka v primeru naknadnega obračuna za neaktivnega zaposlenega, ki nima izbranega obračuna plač.
 • Omogočeni gumbi za shranjevanje neto zneskov za izbrane zaposlene, brisanje vseh shranjenih neto zneskov ter brisanje shranjenih neto zneskov za posameznega zaposlenega.
 • Onemogočeno spreminjanje zneska bruto v primeru popravljanje vrstice vpisane s preračunom neto na bruto oziroma v primeru shranjenih neto zneskov.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejeno upoštevanje urnika zaposlenega pri pripravi predlog (določanje sobote kod delovnega dne in števila ur od ponedeljka do petka, oziroma ob sobotah).
  • Urejeno upoštevanje urnika zaposlenega pri izračunu nadur.
  • Urejeno upoštevanje urnika zaposlenega pri dodajanju ur do polnega delovnega časa.
 • Odpravljena napaka pri potrjevanju odsotnosti zaradi koriščenja ur
 • Odpravljena napaka pri preverjanju neposrednih vrstic - znesek odtegljaja 0 se ne javlja več kot napaka
 • Obračunski listi JS: pravilen prikaz izplačila, ko je izplačilo enako 0 oz. negativno

Registracija prisotnosti

 • Optimizirano osveževanje dogodkov.

mojInfo

 • Več manjših popravkov izgleda

Obračun storitev

 • Omogočen vnos podatka o alergijah na Osebnih podatkih otroka, z možnostjo prikaza na Kuhinjskem pultu.
 • Urejena kontrola na polje SWIFT, saj jo pri tujih transakcijskih računih ne popravlja več avtomatsko.
 • Pri Evidenci šolanja umaknjena kontrola na Datum izpita (koda za glasbeno šolo).

Artikli

 • Podatki o artiklu (F7) – dodana možnost izklopa prikaza »nekurantne zaloge« na skupni zalogi, na preglednici »zaloga« in na preglednici »napoved«. V primeru vklopa te opcije, se v zalogi ne upoštevajo skladišča, ki so v šifrantu skladišč označena z »izločeno iz planiranja«.
 • Preglednica artiklov (F8), izbira artiklov (F5) – dodana možnost izklopa prikaza »nekurantne zaloge«. V primeru vklopa te opcije, se v zalogi ne upoštevajo skladišča, ki so v šifrantu skladišč označena z »izločeno iz planiranja«.

Fakturiranje

 • Na preglednici računov dodan podatek Konec potrjevanja. Podatek se polni ob zaključku Potrjevanja izdanih računov.
 • Odpravljena težava pri knjiženju računov v DDVn, ko se niso ustrezno zapisali avansi v primeru "Dobave v SLO za samoobdavčitev".
 • Odpravljena težava, ko v primeru, da je bilo izbrano v nastavitvah fakturiranja, da se na račun tiska logotip, na novih vzorcih računa/predračuna ni tiskalo glave računa.
 • Odpravljena težava, ko se pri shranjenih PDF printih računa v eRegistrator, ni shranjevala glava računa/noga računa.
 • Pri serijski pripravi osnutkov se v primeru tiskanja/pošiljanja po e-pošti in dodajanju Priponke (o) oz. dokumentov fascikla dodajo priloge dokumentu pdf izpisa računa. Ta način delovanja je mogoč v primeru da je eRegistrator na FileStream.
 • Dopolnjen xml za prenos na MojEračun
  • Dodana je šifra poslovalnice. Podatek se za prejemnika prepiše iz podatka Naziv poslovalnice na Trgovskih podatkih.
  • Znesek rabatov se polni vedno, tudi v primerih, ko je znesek nič.
  • Priloge se dodajajo posamično in ne več v zip datoteko.

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Naročila kupcev
   • Na preglednici naročil dodan podatek Konec potrjevanja. Podatek se polni ob zaključku Potrjevanja naročil.
   • Odpravljena težava zamikanja roka izdelave za vrstice naročila, od druge naprej, pri prenosu naročil v delovne naloge VRP.
  • Odpremni nalogi
   • Pri prepisu iz predračuna v odpremni nalog se izvorni predračun označi, da je bil že prenesen v odpremni nalog.
   • Pri prenosu Odpremnega naloga V komision je dodana kontrola Dolga oz. Limita. Sistem delovanja je enak kot pri vnosih dokumentov.
   • Prenos v Mentek smo spremenili za artikle, ki imajo samo sledljivost serij. Po novem se serija v <BatchNumber> prenese prazno, ne več "-".
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Na preglednici naročil dodan podatek Konec potrjevanja. Podatek se polni ob zaključku Potrjevanja naročil.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; pri nastavitvenih podatkih »prenosa« sestavin delovnih nalogov na skladišče kooperantov je sedaj knjiga delovnih nalogov obvezen podatek.

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; v primeru izklopa povezave programa DN s programom POG, se preglednica na zavihku »delo« na delovnem nalogu prikazuje v celoti.

Obvladovanje kakovosti

 • Kontrola – vhodna kontrola, končna kontrola; po zaključku kontrolnega naloga ostanemo na preglednici nalogov (ne pademo več v glavni meni).

Splošno - Nastavitve ePoštarja

 • ponudniku poštni strežnik ePoštaja smo dodali novo opravlo Pošiljanje naročila dobavitelju, ki omogoča nastavitev spremnega besedila poštne sporočila prilagojeno naročilom dobaviteljem.

​Spletni vmesnik API

 • izdelana nova verzija (v2) metod za opremne naloge. Verzija vsebuje metode: GetDispatchAdvice, AddDispatchAdvice in ModifyDispatchAdvice

Potrjevanje dokumentov

 • Pri podpisovanju potnih nalogov se uredi, da je digitalni podpis viden pri zadnjem potrjevalcu

 

 

 

Natisni