Izvoz proračunskih postavk

Na izbranem področju se bo pripravila tekstovna datoteka PRACEppPostavke za  vse proračunske postavke.

 

Natisni