Referenti

Šifrant Referenti je preglednica, ki prikazuje referente, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta referentov, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

Natisni