Verzija 2017.13.000

Gumb Izbira SM na več delih modula je urejena tako, da klik na gumb Izberi vse v preglednici izbere vse zapise, ki so vi tistem trenutku v preglednici prikazani.

Nastavitve programa

 • zavihek Opominjanje:   
  • zmanjšanje števila vzorcev, ki se uporabljajo za opominjanje:
   • SAOP vzorec za enostavno opominjanje in stopenjsko opominjanje na postavko je prilagojen obema vrstama opominjanja, vzorec je preimenovan v Opomin
   • v primeru, da imate ob instalaciji nove različice iCentra nastavljeno enostavno opominjanje, se bodo ohranili v uporabi vsi vaši vzorci vezani na enostavno opominjanje
   • v primeru, da imate ob instalaciji nove različice iCentra nastavljeno stopenjsko opominjanje na postavko, se bodo ohranili v uporabi vsi vaši vzorci vezani na stopenjsko opominjanje na postavko

  • zavihek 1.opomin, 2.opomin, 3.opomin: v delu, kjer se za vsako stopnjo opomina izbere vzorec izpisa, je poleg naziva izpisa prikazano še ime datoteke v oklepaju

 

Dnevne obdelave - Plačevanje - gumb Pregled izpiska - gumb Pripravi plačila

 • Funkcionalnost je dopolnjena tako, da je obstoječemu delovanju dodana možnost zapiranja postavk iz opominov zapisanih v Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje na osnovi sklica, ki je zapisan na opominu. Svetujemo vam, da preverjate opozorila zapisana v koloni Opozorilo. V primeru, da je na opominu:
  • ena postavka, potem se bo praviloma ta postavka plačevala po sklicu opomina na ustrezni vrstici izpiska
  • več postavk, potem se bo plačilo iz izpiska po sklicu razbilo na več postavk opomina
  • znesek opomina (seštevek postavk in stoški opomina in obresti) večji od plačila, potem bo ostal del plačila. Ta ostanek ustrezno ročno preknjižite.

 

Dnevne obdelave - Izterjava - Opominjanje

 • desni klik miške v preglednici in ukaz Odkleni in briši:
  • ukaz je aktiven samo, če to dovoljuje varnostni sistem "DK opominjanje - gumb Briši opomin" in če je ta opomin že izstavljen (opomin s priponko)
  • po uporabi gumba Odkleni in briši izbrane, se začasna preglednica zapre
  • po uporabi obdelave ostane razvrščanje v preglednici opominov enako kot pred uporabo obdelave
 • gumb Briši izbrane: 
  • možnost potrjevanja v koloni Briši samo, če to dovoljuje varnostni sistem "DK opominjanje - gumb Briši opomin" in če ta opomin še ni izstavljen (opomin brez priponke)
 • gumb Izstavitev: v delu, kjer se za vsako stopnjo opomina izbere vzorec izpisa, je poleg naziva izpisa prikazano še ime datoteke v oklepaju
 • gumb Odkleni izbrane:
  • urejeno zapisovanje v SPR 

 

Letne obdelave - Zapiranje razredov

Omogočeno zapiranje razredov tudi za devizne konte stroškov in prihodkov.

 

Natisni