Uvod

Z ukazom Dohodnina se postavimo v preglednico, v kateri se pripravljajo podatki za obdelavo dohodnine. V spodnjem delu preglednice je gumb Priprava podatkov , ki glede na izbrano Leto plačil premij prenese v preglednico premije plačane v izbranem letu. Pred tem program opozori, da bodo obstoječi podatki o dohodnini izbrisani (program ne shranjuje dohodnin iz preteklih let). Tako pripravljene podatke lahko spreminjamo.

Pogovorno okno za vnos podatkov o novi dohodnini zaposlenega odpremo s klikom na gumb Vnesi zapis  (ali tipka Insert):

Šifra – iz šifranta izberemo zaposlenega, za katerega želimo pripraviti podatke za dohodnino.

Priimek in ime – vpišemo priimek in ime. Program ga predlaga glede na izbrano šifro.

Natisni