Gumb Podrejena SM

S tem gumbom operaterju določimo nabor SM, ki so mu podrejena in s tem pravice do odobravanja in potrjevanja dopustov zaposlenim, ki  so razporejeni na ta SM.

 

Odpre se preglednica, z dodajanjem vnašamo SM, ki so podrejena temu operaterju.

Natisni