Kako nastavimo odstotek odbitnega deleža?

Odstotek odbitnega deleža nastavimo v meniju Šifranti - Obdobja, tako da v stolpcu "% odbitnega deleža" vnesemo željen odstotek.

Natisni