Izvoz šifranta Skladišča

Podatke iz šifranta  Skladišča izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o skladiščih.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPSkladisca.txt.

Natisni