Dodajanje novih standardnih tekstov

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni teksti - DN, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta.

·      Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst.

·      Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje teksta.

·      Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica delovnega naloga) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.

·      Tekst – vpišemo tekst za izbrani tip standardnega teksta, ki ga bo možno izbrati na želeni delovni nalog.

Natisni