Verzija 2020.07.005

RIP

  • dopolnitev RIP računa za EDEKA

Obračun plač zaposlenim

  • Obračunski list: Odpravljena težava pri direktnemu tiskanju obračunskega lista – Vrsta izpisa: Običajno tiskanje, v primeru razvrščanja po SM in šifri zaposlenega
  • Evidenca prisotnosti: urejen izračun dodatkov na koraku 3: izmensko delo, nočno delo, dodatek na dela prost dan

Splošno

  • Iskanje in predlaganje prodajnih cen glede na prodajne cenike se je vrnilo na način delovanja pred verzijo 2020.07.

Natisni