Določanje lastnosti dokumenta

S pomočjo gumba   (Lastnosti dokumenta)  iz okna SAOPraziskovalec lahko poljubnemu dokumentu opisujemo lastnosti.  Odpre se novo okno, kjer v zgornjem delu vidimo ime dokumenta ter čas, ko je bil ustvarjen, na dveh zavihkih pa lahko dokument opišemo z nekaterimi splošnimi lastnostmi ter dodajamo poljubne »po meri«.

Natisni