Izvoz šifranta prodajnih provizij

Podatke iz šifranta Prodajne provizije izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

·      Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo, v katero se izvozijo podatki iz šifranta prodajne provizije.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom ARTProdajneProvizije.txt.

Natisni