e-pošiljanje obračunskih listov

Obračunske liste je mogoče namesto tiskanja poslati po elektronski pošti. Pri pošiljanju se najprej odpre nastavitveno okno :

 Šifra zaposlenega od - do – določimo nabor zaposlenih, ki bodo prejeli obračunski list po e-pošti.

Prikaži okno za pošiljanje – če je izbrano , se pred pošiljanjem sporočila odpre okno e-pošte, sicer pošiljanje izvede v ozadju

Za geslo uporabi – sporočilo z obračunskim listom je mogoče zaščititi z enostavnim geslom, tako da ga lahko odpre samo pravi prejemnik. Kot geslo se uporabijo lahko EMŠO, davčna številka ali datum rojstva.

Pošlji kot PDF – obračunski list se pošlje v PDF formatu, za odpiranje je potrebno imeti instalirati program "Acrobat reader". Ta oblika onemogoča popravljanje prejetega dokumenta.

Uporabi e-naslove zaposlenih -  - obračunski listi se pošljejo na e-naslove zaposlenih. E-naslov, ki se uporabi za pošiljanje zaposlenemu, mora biti v stikih označen – Privzeti stik = .

e-pošta prejemnika – ko se ne uporabijo e-naslovi zaposlenih je treba vnesti e-naslov osebe, ki bo prejela vse pripravljene obračunske liste in poskrbela za izpis in razdelitev.

Zadeva – naziv sporočila

Vsebina sporočila – besedilo sporočila

 

Z gumbom "Pripravi obračunske liste" se izvede priprava in pošiljanje.

 

 

Na osnovni preglednici Nastavitev obračuna se nahaja ikona  (Nastavitve obračuna).

Natisni