Verzija 2020.02.001 z dne 01.02.2021

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Odpravljena težava pri izpisu naročila kupca v primeru "Gotovinske prodaje" ko se niso prikazali QRD vzorci izpisov.
  • Odpravljena težava pri pripravi dobropisa v različno leto od predlaganega. Po novem se lahko pripravi dobropis tudi v novo leto.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Na naročilih dobaviteljev smo dodali možnost vnosa/izbora vrste naročila, vrste referenčnega dokumenta in datuma referenčnega dokumenta. Podatki se uporabljajo za pripravo eNaročila.
  • Pri izvozu naročila v eSlog je možno pripraviti naročilo v obliki enostavnega naročila 1.1. ali eNaročila 2.0.
 • Pripomočki
  • Priprava naročil dobaviteljem
   • Dodana možnost izbire upoštevanja potrjenih/nepotrjenih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ločeno.
   • Dodana je možnost izbire več skladišč za pripravo podatkov. Skladišča se izbirajo iz preglednice.
   • Dodana je možnost predloga dobavitelja iz zadnjega naročila. Upoštevajo se naročila iz vseh knjig.
   • Na preglednici imam možnost prikaza samo količin za naročilo različno od nič.

Natisni