Pregled knjige prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti

V pregledih lahko pregledujemo in tiskamo podatke o knjigi prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti. Pri tiskanju se lahko omejimo z sledečimi kriteriji:

Natisni