Urejanje vrstic vračila

Podatke o vrstici vračila urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici vračila.

Pri vračilih, ki še niso bila knjižena, lahko spreminjamo vse podatke razen črtne šifre in šifre artikla.

Natisni