Povečan in zmanjšan obseg dela med počitnicami

Navodilo je pomembno za šole, ki obračunavate povečan in zmanjšan obseg dela.

Ker zaposlenim pri plači za mesec julij in avgust ne pripadajo dodatki za povečan in zmanjšan obseg dela ter ure interesnih dejavnosti morate na šifrah osnov obračuna 030 (Št. del. Tednov pouk) in 036 (Urna osnova int. Dejavnosti) pri podatku vrednost osnove obračuna vpisati vrednost 0 (nič).

Povečan in zmanjšan obseg dela med počitnicami 2020

 

Natisni