Ali mora proračunski uporabnik hraniti e-račune pri certificiranem ponudniku elektronske dolgoročne hrambe?

Arhivsko gradivo določa pristojni arhiv s pisnim strokovnim navodilom. Do izdaje takega navodila je treba z vsemi dokumentarnim gradivom ravnati kot z arhivskim, kar velja tudi za e-račune (Stališče Arhiva RS).

Proračunski uporabniki morate hraniti e-račune pri certificiranem ponudniku dolgoročne hrambe.
 
SAOP iCenter je povezan s ponudniki:

  • E-Arhiv Pošte Slovenije 
  • mSef - eHramba Mikrografija
  • eHramba.si ZZI
  • ehramba Logitus
  • eArhiv Logos

V primeru, da ste s Pošto Slovenije sklenili pogodbo o dolgoročni hrambi e-računov, lahko iz SAOP iCentra e-račune avtomatsko oddajate v arhiv Pošte Slovenije. Za to potrebujete: 

  • napredne funkcije eRegistratorja in 
  • namestitev povezave SAOP iCentra z eArhivom Pošte Slovenije. 

 
Če napredne funkcije eRegistratorja že imate, oddajte zahtevek na tehnično pomoč in zapišite »Povezava na eArhiv Pošte Slovenije«, da vam bomo uredili povezavo s SAOP iCentrom in eArhivom Pošte Slovenije. Če pa naprednih funkcij eRegistratorja še nimate, nam pišite za več informacij...

V primeru, da želite pri certificiranem ponudniku hraniti poleg e-računov tudi ostalo dokumentacijo nas kontaktirajte...

Natisni