Zamenjava računov na plačilnih nalogih v modulu Plačilni promet

V Plačilnem prometu je v preglednici plačilnih nalogov na Pripravi plačilnih nalogov omogočena zamenjava računa na plačilnih nalogih. Zamenja se lahko tako račun nalogodajalca (plačnika), kot račun prejemnika ali račun zaposlenega. Program istočasno zamenja tudi polje Naziv računa.

Zamenjava računov

Natisni