JS – vrsta obračuna za izplačilo Dodatka za nevarnost in pos. Obremenitve C227 (za zdravstvo in socialo)

S 87. členom ZIUPOPDVE je določen nov dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (C227).

JS  – vrsta obračuna za izplačilo Dodatka za nevarnost in pos. Obremenitve C227

Natisni