verzija 2018.02.000

Nastavitve programa

 • zavihek Povezave - polje Vrsta dokumenta kopija: podatek lahko urejate tisti, ki imate napredne funkcionalnosti eRegistratorja

 

Šifranti

 • Otroci:
  • preglednica: dodane so nove kolone Oče e-naslov, Oče tel., Oče mobilni tel., Mati e-naslov, Mati tel., Mati mobilni tel., Skrbnik e-naslov, Skrbnik tel., Skrbnik mobilni tel.
  • Tiskanje - Veljavnost odločbe za zanižano plačilo: v nastavitvene podatke za izpis dodana nova nastavitve Od Do šifre skupine, gum za izbiro nezaporednih skupin.
 • Doplačniki storitev:
  • ​vnesi zapis - polje Storitve: v nabor storitev so vključene tudi storitve, kjer je Davek različen od 0 ali storitev ni oproščena davka.

Evidentiranje obrokov

 • Neposreden vnos: spremenjeno zapisovanje datum kuhinja tako, da se ta zapiše tudi v pretekli mesec, če je to glede na vpisane dneve v Nastavitve programa - zavihek Evidentiranje obrokov - Zaklepanje podatkov: polje "Dan/dni prej" potrebno. Spremenjena je kontrola pri zaklepanju podatkov.

Obračuni

 • samo za VRTCE: gumb Storitve - gumb Skupine v enoti - gumb Prisotnost po otrocih - gumb Ponovna priprava: po kliku na gumb Ponovna priprava se pobrišejo morebitno ročno vpisani dnevi prisotnosti oz. odsotnosti oz. rezervacije in se upoštevajo samo zapisi v zgodovini otroka in datumski odsotnosti.
 • gumb Tisk/osnutki: pri pripravi e-računov se upošteva, da se pdf, ki se samostojno vpiše v eRegistrator označi kot vrsta dokumenta določena v Nastavitve programa > zavihek Povezave - polje Vrsta dokumenta kopija.

Natisni