Vnos novega obrazca

·      Vpiše se šifra in naziv obrazca, ki je obvezen podatek, ter kratek opis obrazca.

·      Standardna priloga se izbere, če predstavlja obrazec standardni obrazec pri oddaji javnih naročil.

 

Nekaj primerov:

Natisni