Poročilo za Banko Slovenije

Izpis se nahaja v Izpisi in pregledi / Ostali izpisi / Poročilo za BS. Na razpolago imamo možnost izpisa po denarnih enotah in državah, denarnih enotah ali samo po državah. Ob vstopu v program se nam odpre spodnje okno:

 

Zbiri po denarnih enotah in državah

Če izberemo izpis po denarnih enotah in državah, se nam odpre okno, ki je ob prvi uporabi programa prazno.

 

 

S klikom na Gumb Priprava pripravimo podatke za zbir po denarnih enotah in državah. Odpre se okno, kjer določimo:

 

·      Leto – program predlaga leto iz nastavitev.

·      Obdobje – program  predlaga obdobje 999, kar pomen priprava podatkov za vsa do sedaj odprta obdobja. Obdobje 999 izberemo, ko prvič pripravljamo podatke, da nam program pripravi podatke za vsa obdobja. Naslednje mesece pa pripravljamo podatke samo za tekoča obdobja, ker so podatki za predhodna obdobja že pripravljeni.

 

Gumb Podrobno – z gumbom podrobno lahko zbir po denarnih enotah podrobneje  pregledujemo po državah.

 

Gumb Tiskalnikv primeru da želimo pripravljene podatke natisniti pritisnemo na gumb  in se nam odpre okno, kjer lahko v okviru leta, konta in denarne enote pridemo do, v nadaljevanju prikazanega, izpisa.

 

Zbiri po denarnih enotah

Če izberemo izpis po denarnih enotah in potrdimo se odpre okno.

S klikom na Gumb Priprava pripravimo podatke za zbir po denarnih enotah. Odpre se okno, kjer določimo sledeče kriterije:

·      Leto – program predlaga leto iz nastavitev.

·      Obdobje – program predlaga obdobje 999, kar pomeni priprava podatkov za vsa do sedaj odprta obdobja. Obdobje 999 izberemo, ko prvič pripravljamo podatke, da nam program pripravi podatke za vsa obdobja naslednje mesece pa pripravljamo podatke samo za tekoča obdobja, ker so podatki za predhodna obdobja že pripravljeni.

 

Gumb Tiskalnikv  primeru da želimo pripravljene podatke natisniti pritisnemo na gumb  in se nam odpre okno, kjer lahko v okviru leta, konta in denarne enote pridemo do, v nadaljevanju prikazanega izpisa.

 

 

 

Zbiri po državah

Če izberemo izpis po državah in potrdimo se nam odpre okno.

S klikom na Gumb Priprava pripravimo podatke za zbir po državah. Odpre se okno, kjer določimo sledeče kriterije:

·      Leto – program predlaga leto iz nastavitev.

·      Obdobje – program predlaga obdobje 999, kar pomen priprava podatkov za vsa do sedaj odprta obdobja. Obdobje 999 izberemo, ko prvič pripravljamo podatke, da nam program pripravi podatke za vsa obdobja naslednje mesece pa pripravljamo podatke samo za tekoča obdobja, ker so podatki za predhodna obdobja že pripravljeni.

Gumb Tiskalnik – v  primeru da želimo pripravljene podatke natisniti pritisnemo na gumb in se nam odpre okno, kjer lahko v okviru leta, konta in države pridemo do v nadaljevanju prikazanega izpisa.

 

 

Za pravilen izpis Zbira po državah, moramo imeti pravilno vnesene podatke o stranki. Pri tujih dobaviteljih in kupcih moramo vpisati  v Šifrantu strank državo.

Natisni