Povezave

V tem oknu določimo parametre in povezave s šifranti strank, kontov ter stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev. Nestrokovno spreminjanje teh nastavitev lahko povzroči začasno ali trajno izgubo podatkov ali nepravilno povezavo s šifranti in programom DK.

Natisni