Gumb Delitev odvisnih stroškov

Uporabimo, ko prejmemo račun za odvisne stroške prejema in želimo te stroške razdeliti na več predprejemov.

Odpre se preglednica, ki prikaže predprejeme iz MSP.

 

·              Leto: Izbiramo leto predprejema.

·              Opis: Vnesemo opis odvisnega stroška, ki se bo shranil v MSP odvisne stroške.

·              Šifra: Iz šifranta izberemo šifro odvisnega stroška is MSP.

 

V preglednici označimo predprejeme na katere želimo razporediti neto vrednost računa.

·              Gumb Razdeli odvisne stroške, razdeli neto vrednost računa na izbrane predprejeme proporcionalno na vrednost predprejema. V preglednici se to zapiše v polje Odvisni strošek. Polje lahko ročno popravimo.

·              Gumb Knjiži stroške zapiše v MSP odvisne stroške za izbrane predprejeme in v PRAC zapiše povezavo med računom in odvisnimi stroški.

 

V nogi preglednice imamo prikazano neto vrednost računa in razliko med neto vrednostjo računa in vsoto stolpca Odvisni strošek.

Natisni